Jerzy Mączyński

JERRY & THE PELICAN SYSTEM

SAXOPHONIST / COMPOSER / ELECTRONIC MUSIC PRODUCER

07 September '22
SPA
Sauna Studio / WARSAW
08 September '22
SPA
Sauna Studio / WARSAW
09 September '22
Rasp Lovers
Pogłos / WARSAW
15 October '22
Dzienniki
Gombrowicz Festival / Teatr Radom